พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

สนับสนุนระบบกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัย โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง

4 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางภัทรรัฏฐ์ ภิญโญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ ร่วมสนับสนุนระบบกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัย โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง พ.ศ. 2564 ณ อาคารปฐมวัย ประถมศึกษา และบริเวณโรงเรียนจำนวน 8 จุด รับมอบโดยนายอนุสรณ์ พรมรังกา ผอ.โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง

รูปภาพ: