พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

การประชุมการพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

​22 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน และ การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน พร้อมด้วย นายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: