ยกระดับโรงเรียน

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “การนำแนวปฏิบัติยกระดับคุณภาพนักเรียนสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียนและระดับห้องเรียนของ สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑  มีนายประพันธ์ หงษ์เจ็ด  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ บรรยายพิเศษ

รูปภาพ: