ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑ และคณะจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑ ณ สนามโรงเรียนเจริญราษฎร์ ผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑  กองลูกเสือสมบูรณ์ ประเภทลูกเสือสามัญ ชนะเลิศ กองลูกเสือสามัญโรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชนะเลิศ กองลูกเสือ ร.ร.ม่วงไข่พิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ ๑ กองลูกเสือ ร.ร.เวียงเทพวิทยา ลูกเสือวิสามัญ ชนะเลิศ กองลูกเสือ ร.ร.เจริญราษฎร์ ชนะเลิศ ลูกเสือกองผสม ประเภทลูกเสือสามัญ ร.ร.บ้านวังหงส์  กองผสมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ร.ร.บ้านดอนชัย กองลูกเสือ เนตรนารี ที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนระดับเขตเข้าประกวดในระดับจังหวัดต่อไป

รูปภาพ: