พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

รับชมการถ่ายทอดสด งานแถลงข่าว“จุดยืนลดภาระทางการศึกษา”

16 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 และผู้อำนวยกานสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด งานแถลงข่าว“จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ผ่านช่องทางการรับชมออนไลน์

รูปภาพ: