พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

การฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

11 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครูโรงเรียนเอกชน (สช.) ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และควบคุมดูแลดำเนินการในการจัดเตรียมสถานที่ แก่บุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลแพร่ ในการดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)  ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: