โรงเรียนในฝัน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ โดยมี นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน และนายบรรเจิด มุ้งทอง ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ เจ้าของโครงการให้รายละเอียด

รูปภาพ: