พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

9  สิงหาคม  2564 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 6 เดือน ของ นายศรายุทธ  แก้วเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวง (ประชาพัฒนา)  นายนัธทวัฒน์ ขัติสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) นายชำนาญ  แปงเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) นายกันตพิชญ์ สีตนไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พร้าว และ นายอดิศักดิ์ มาอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปึ้ง ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายธีรพงษ์  ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านน้ำชำ (วิชัยชนานุเคราะห์) ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน

รูปภาพ: