พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

ศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นวิทยากรและจัดการประชุม ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1

 

 
รูปภาพ: