ฉีดวัคซีเข็มที่ 2

29 กรกฎาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผอ.โรงเรียนวัดเมธังกราวาส นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลแพร่ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเมธังกราวาสและโรงเรียนอนุบาลแพร่ ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 2 Astrazeneca เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลแพร่

รูปภาพ: