ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.2564

25 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ศาลาประชาคมฯอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งประธานฯ นำผู้ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน ประชาชน เกี่ยวกับปัญหา โทษ พิษภัยจากยาเสพติด สร้างกระแสการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านยาเสพติด ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้มีความตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก

รูปภาพ: