ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้โอวาสและนำนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

25 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้โอวาทและนำนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมกับ นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ครูผู้สอนและบุคลากร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน ให้เห็นถึงพิษภัยจากยาเสพติดสร้างจิตสำนึกให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก

รูปภาพ: