ตรวจสนามสอบ RT

8 มีนาคม 2564 ดร.พิทักษ์ กาวีวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (RT) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31, โรงเรียนบ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง),โรงเรียนวัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและกำกับดูแลการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

รูปภาพ: