ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT

18 มีนาคม 2564 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบ (RT) โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์), โรงเรียนบ้านย่านยาว (ย่านยาวประชาสรรค์), โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ และกำกับดูแลการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมีผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

รูปภาพ: