มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

17 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม "มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา" ซึ่งธนาคารออมสิน ได้ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการผ่อนปรนการชำระหนี้ให้กับบุคลากรและหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สกสค.จังหวัดแพร่ และบุคลากรใน สกสค.แพร่ เข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: