วางหรีดเคารพศพ

นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ และคณะบุคลากร สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมวางหรีดเคารพศพ นายจรัญ ขันธะบุตร ช่างไม้ ๓ ร.ร.บ้านดอนชัย (ประชาอุทิศ) ตั้งกุศลศพบ้านดอนแก้ว ต.สะเอียบ อ.สอง ทำการฌาปนกิจศพ ในวันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ฌาปนสถานบ้านดอนแก้ว 

รูปภาพ: