เลือกโรงเรียน

นางสุนิดา ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต ๑ ชี้แจงรายละเอียดพี่เลี้ยงเด็กพิการ เลือกโรงเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: