ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใน ใฝ่รักษาศีล 5"

13 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางวิมลสิริ ประเทือง นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) ร่วมกิจกรรม     ตามโครงการ “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” 2564 ณ วัดถิ่นใน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2564  โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

รูปภาพ: