สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

4 มกราคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ นายกนก อยู่สิงห์ ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือในสำนักงานฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่ง นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้อวยพรให้บุคลากรประสบความสุข ความเจริญ ในทุก ๆ ด้าน

รูปภาพ: