ประกาศโรงเรียนบ้านนาคูหา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสพป.แพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านนาคูหา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1 ตั้งแต่วันที่ ๗ – 9  มิถุนายน 2557  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สิ่งที่แนบมาด้วย: