จัดทำแผนเฉพาะบุคคล

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ อบรมการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP.Online) โดยมี นายอดิสรณ์ สารสุทธิพงษ์ นางสาวรัชนก อินทรุจิกุล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ เป็นวิทยากร มี นางทองสุข สุคันธมาลา ศน.กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: