ชนะเลิศการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดแพร่ "แพร่เกมส์ 2020"

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งชาติจังหวัดแพร่ "แพร่เกมส์ 2020" นักกีฬาประกอบด้วย 

เหรียญทอง  5  เหรียญ
ด.ญ.รัดดาวรรณ  ทองประไพ  ประเภท  ทุ่มน้ำหนัก  รุ่นอายุไม่เกิน  16  ปี  หญิง  ด.ญ.ธัญพิชชา  กาแก้ว  ประเภท  วิ่ง  100  เมตร  รุ่นอายุไม่เกิน  14 ปี  หญิง  ด.ญ.ธัญพิชชา  กาแก้ว  ประเภท  วิ่ง  200  เมตร  รุ่นอายุไม่เกิน  14 ปี  หญิง  ด.ช.ทศพร  พรมสิงห์  ประเภท  วิ่ง  400  เมตร  รุ่นอายุไม่เกิน  14 ปี  ชาย  วิ่งผลัด  4 x 400  เมตร  รุ่นอายุไม่เกิน  14  ปี  ชาย  ด.ช.ทศพร  พรมสิงห์  ด.ช.ธนกฤต  ประเวช  ด.ช.ทักดนัย  สองใจ ด.ช.ณัฐพล  โคตรมณี 
เหรียญเงิน  5  เหรียญ  ด.ญ.สุชัญญา  แสนคำยวง  ประเภท  วิ่ง  100  เมตร  รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี  หญิง  ด.ช.ทักดนัย  สองใจ  ประเภท  วิ่ง  200  เมตร  รุ่นอายุไม่เกิน  14  ปี  ชาย  ด.ญ.ธัญพิชชา  กาแก้ว  ประเภท  วิ่ง  400  เมตร  รุ่นอายุไม่เกิน  14  ปี  หญิง ด.ญ.ณัฐนิชา  เมาคำ  ประเภท  วิ่ง  800  เมตร  รุ่นอายุไม่เกิน  16  ปี  หญิง ด.ช.ทศพร  พรมสิงห์  ประเภท  กระโดดไกล  รุ่นอายุไม่เกิน  14 ปี  ชาย
เหรียญทองแดง  2  เหรียญ  ด.ช.ทศพร  พรมสิงห์  ประเภท  วิ่ง  100  เมตร  รุ่นอายุไม่เกิน  14 ปี  ชาย  ด.ช.นัทธพงศ์  จิตพยัค  ประเภท  ทุ่มน้ำหนัก  รุ่นอายุไม่เกิน  16  ปี  ชาย  โดยมี นายธนวัฒน์ คำลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังฟ่อน เป็นผู้อำนวยการฝึก และ นายพิทักษ์ ทองแท้  นายภาสกร จิตพยัค เป็นผู้ควบคุมทีม 

รูปภาพ: