ขอเชิญชวน ร่วมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และคนแพร่รักษาศิลห้า ประจำปี 2557ณ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง ในวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2557

ขอเชิญชวน ร่วมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และคนแพร่รักษาศิลห้า ประจำปี 2557ณ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง ในวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2557

สิ่งที่แนบมาด้วย: