ออกติดตามการดำเนินกิจการ ร.ร.นอกระบบ

นางศุภมาส สินมณี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางมณี ม่วงทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ออกติดตามการดำเนินกิจการของร.ร.นอกระบบที่ ร.ร.กวดวิชา รวมบัณฑิต อ.เมืองแพร่

รูปภาพ: