พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา และ สาธารณสุขจังหวัดแพร่มาชี้แจงแนวทางการป้องกันไข้เลือดออกสำหรับสถานศึกษา ณ ห้องประสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: