รับชมถ่ายทอดสดการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนฯ

29 มิถุนายน 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมการถ่ายทอดสดการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนและการกำกับติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ

รูปภาพ: