ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง

29 มิถุนายน 2563 เวลา 07.50 น. นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต1 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมทั้งพบปะบุคลากร ก่อนที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป

รูปภาพ: