โปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมีนายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน

รูปภาพ: