แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบ COVID Model

18 พฤษภาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบ COVID Model ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปภาพ: