ประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตฯ

15 พ.ค.63 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตฯ ประจำเขตตรวจราชการกลุ่มที่ 16 โดยผ่านระบบทางไกล True VROOM เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่มการเงินฯ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน จนท.พัสดุ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มDLICT สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: