เปิดงานการนำเสนอ Best Practice กลุ่มเครือข่ายฯ ยมเหนือ

26 ธ.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานการนำเสนอ Best Practice ห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพต้นแบบ กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ โดยมี นายวิวัฒน์ ทองภักดี ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ กล่าวรายงาน

รูปภาพ: