นิเทศ ให้คำปรึกษาการปฏิบัติงาน ผอ.รร.บ้านทุ่งคัวะ

29 พ.ย.62 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานของ ผอ.สถานศึกษาเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษาของ นายเด็จจพงษ์ กาญจนพงษ์ชัย ผอ.รร.บ้านทุ่งคัวะ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

รูปภาพ: