ประชุมผ่านระบบ Tele Conference

19 พ.ย.62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านระบบ Tele Conference

รูปภาพ: