พุธเช้า ข่าว สพฐ.

นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 6 พ.ย.62 ณ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: