สร้างความเข้าใจกับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ในสังกัด สพฐ.

วันที่ 31 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการสร้างความเข้าใจกับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกตำแหน่ง ในประเด็นดังนี้ 1.) ในปีงบ 2563 ยังคงจ้างบุคคลที่มีสัญญาจ้างเดิมในปีงบ 2562 และผ่านการประเมินโดยจ้างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน 2.) การจ้างยังคงเป็นไปตามสัญญาเดิมในปีงบ 2562 3.) สพฐ. จะจัดสรรงบประมาณเป็นเงินสมทบประกันสังคมสำหรับบุคคลที่ได้รับอยู่เช่นเดิม 4.) การจ้างแบบอัตราจ้างรายเดือนใช้แนวทางเดิม ส่วนการจ้างที่ไม่ใช่แบบอัตราจ้างรายเดือนให้ใช้วิธีการจ้างเหมาบริการตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯพ.ศ.2560 5.)สิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าในวิชาชีพของอัตราจ้างฯในการเข้าสู่ตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก.ค.ศ กำหนด ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่องค์กร ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

 

รูปภาพ: