ประชุมอัตราจ้าง

29 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนบริหารอัตรากำลังอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2563 สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: