ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562

29 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสักทอง โดยได้มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก

รูปภาพ: