รับรายงานตัวครู

16 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัวและปฐมนิเทศบุคลากรเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่แรม สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 2 ราย คือ นายวัชรพงศ์ นัยนา และ น.ส.สุลีรัตน์ ขวัญเมือง

รูปภาพ: