สัมภาษณ์บุคคล

11 ต.ค.62 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ น.ส.กิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเวรยาม สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง มีผู้สอบสัมภาษณ์จำนวน 2 ราย

รูปภาพ: