มอบทุนการศึกษา

7 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบทุนการศึกษาให้แก่ ด.ช.รังสิมันต์ วงศ์ขันแก้ว นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผอ.โรงเรียนวัดเมธังกราวาส และณะครูร่วมรับมอบ

รูปภาพ: