ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

3 ตุลาคม 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อกำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรในปีงบประมาณ 2563

 
รูปภาพ: