เตรียมความพร้อมสถานศึกษาฯ

23 ก.ย.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมสักทอง โดยมี นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

รูปภาพ: