พิจารณาความดีความชอบ

20 ก.ย.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาความดีความชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

รูปภาพ: