ต่อยอดนวัตกรรมฯ "ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ" รร.ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานมหกรรมต่อยอดนวัตกรรมห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ซึ่งแต่ละอำเภอได้จัดขึ้นอย่างหลากหลาย ในวันที่ 16, 17, 18 และ 19 กันยายน 2562 สถานที่จัดงานคือห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด อ.เมือง จ.แพร่ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ และห้องประชุมโรงเรียนสองพิทยาคม อ.สอง จ.แพร่

รูปภาพ: