ร่วมเป็นคณะทำงานวิเคราะห์แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของสพฐ.

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ สพฐ. นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 14 - 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม สนผ. อาคาร 5 กระทรวงศึกษาธิการ

รูปภาพ: