โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

13 ก.ย.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง โดยมี น.ส.แสงทอง คำปันา ผอ.สตง. จังหวัดแพร่ น.ส.คนึงนิจ กลอนลาด และ น.ส.เกศลดา นาคสกุล นวช.ตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ  เป็นวิทยากรให้ความรู้

รูปภาพ: