Big Data Phrae1

14 ส.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Big Data Phrae1) เพื่อกำหนดขอบเขตข้อมูลและการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อนำเสนอผ่านเว็บไซต์ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: