ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562

13 ส.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1ูุ้้่้ และรับฟังการบรรยายธรรมะจาก พระใบฎีกาวาทะศิลป์ ทิพวณโน เจ้าอาวาสวัดหัวข่วง

รูปภาพ: