รายงานผลการดำเนินงานยาเสพติดในระบบ NISPA

6 ส.ค.62 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จัดประชุมสร้างความเข้าใจการรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติดในระบบ NISPA และการนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาในระบบ CATAS แก่ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง

รูปภาพ: