พัฒนางานวัดและประเมินผล

2 ส.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนางานวัดและประเมินผลการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: